Český Krumlov - průvodce městem


Přejít na obsah

Hlavní menu:


ÚVOD

Vítejte ve vstupní části projektu, věnovaného historické části města Český Krumlov.
Ve výsledné podobě si budete moci prohlédnout celé historické centrum na fotografiích doslova krok za krokem, dům od domu.
Nyní si tedy můžete prohlédnout Budějovickou bránu ze všech stran, nebo se virtuálně projít po mostech, které k ní ze severu vedou i se rozhlédnout z mostu do stran.
Na následujících stránkách můžete prohlídku absolvovat dvěma způsoby:
Doporučuji pustit si jako první "slideshow" v horní části stránky. Slideshow můžete i zastavit a pomocí tlačítek vpřed nebo vzad se posouvat po jednotlivých snímcích.
Pro prohlížení jednotlivých snímků a jejich snadný výběr je ale především určena fotogalerie, která je umístěna (někdy i s komentářem) ve spodní části stránek.

Český Krumlov

K Budějovické braně přes dva (tři) mosty

Ze severu vstupuje návštěvník do města Český Krumlov Budějovickou branou, ke které vedou dva mosty. Ten novější byl vystavěn v 70. letech 20. století. Černobílá fotografie, pořízená v r. 1963 z cimbuří Budějovické brány, ukazuje v pozadí tento most rozestavěný. Výřez přibližuje rozestavěný most v detailu.

Český KrumlovČeský KrumlovČeský Krumlov
Most před Budějovickou branouMost před Budějovickou branouMost před Budějovickou branou

Zděný most se čtyřmi oblouky, byl postaven společně s Budějovickou branou. Tři snímky vlevo se postupně zaměřují na oblouk mostu těsně před branou, který je zajímavý tím, že je užší, než ostatní tři oblouky. Všimněte si také, že pilíř je naopak silnější. Pokud se ptáme, proč tomu tak je, najdeme odpověď v době vzniku Budějovické brány. Tato brána totiž byla původně vybavena padacím mostem. Proto je tento oblouk užší.

Podle prvého úzkého oblouku můžeme odvodit délku padacího můstku, který dosedal na širší pilíř. Padací můstek je tedy tím třetím mostem, o kterém se zmiňuji v nadpise. Snímky oblouků mostu a terénu pod ním nám poslouží ještě k ilustraci situace při zvýšené hladině říčky Polečnice, která za normálních okolností jako malý potůček protéká pod úzkým obloukem mostu. 4. srpna 2009 se Polečnice rozvodnila a její hladina se zvýšila tak, že si našla cestu i pod druhý oblouk mostu. Již popisovaný snímek začátku mostu dává představu o tom, že proti prvému oblouku je terén pod druhým obloukem mostu o pěkný kus výše, takže hladina vodního toku byla opravdu o dost vyšší. To dokumentuje snímek vpravo, pořízený 4. srpna 2009 od autobusové zastávky na Špičáku.

Polečnice 8. srpna 2009

V srpnu 2002 byla situace mnohem horší. Tehdy se hladina Polečnice zdvihla natolik, že se valila pod všemi čtyřmi mostními oblouky, jak uvidíte i na dalších stránkách.

Povodeň 2002Povodeň 2002Povodeň 2002

Síla rozbouřeného toku tenkrát strhávala vše, co jí stálo v cestě, a obnažila terén pod mostem až na kámen. To dokumentují snímky vlevo, které ukazují most od východu. Mezi druhým a třetím mostním obloukem (počítáno od brány) zůstalo před pilířem torzo plotu. Napravo od plotu totiž bývala do roku 2002 zahrada. Po povodni tam však zbyla jen holá skála. Třetí snímek byl pořízený v roce 2004 přímo pod druhým obloukem.

Ještě se vrátíme ke zmiňovanému padacímu mostu, jehož existenci dokládají nejen zmiňované proporce mostních oblouků. Stopy po padacím mostě zůstaly dodnes zachovány přímo v průčelí Budějovické brány. Otvory, kterými byly vedeny řetězy, zvdvihající most, zůstaly zachovány po obou stranách nad průjezdem. V otvorech jsou dosud zachované i kladky. Na detailním snímku pravého otvoru si tuto kladku můžete prohlédnout.

Budějovická bránaBudějovická bránaBudějovická brána

Ú V O D | Od Špičáku k Buděj. bráně | Od Buděj. brány na Špičák | Výhled směrem na východ | Výhled směrem na západ | Budějovická brána | Pokračovat dále | Mapa stránek


Vytvořeno 05 5 2013 | vaclav.codl@seznam.cz

Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu